Podatki i opłaty lokalne

Uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024

Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 - 2024 rok

 

Wzory informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (składają osoby fizyczne).

Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (składają osoby prawne i osoby fizyczne będące we współwłasności z osobami prawnymi).


DANE ARCHIWALNE


Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2020

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2020

Wzory deklaracji i informacji podatkowych obowiązujące do 30.06.2019 r.

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2019

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2019

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomosci obowiązujacych w roku 2018

Informacja w sprawie stawek podatku od środkow transportowych obowiązujacych w roku 2018

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomosci obowiązujacych w roku 2017

informacja w sprawie stawek podatku od środkow transportowych obowiązujacych w roku 2017

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomosci obowiązujacych w roku 2016

Informacja w sprawie stawek podatku od srodkow transportowych obowiązujacych w 2016

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku.

Dodana: 22 grudzień 2015 10:22

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2024 14:40