Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Obóz harcerski w Lipowcu"


Wasilków, dn. 25.06.2024

 


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Obóz harcerski w Lipowcu" złożonej przez ZHP Chorągiew Białostocka, KRS 0000271846, ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 02 lipca 2024 r. (wtorek) do godz. 17.00 w formie pisemnej:
 
   

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 25 czerwiec 2024 14:02

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2024 18:03