Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych, w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI).

Dodana: 26 maj 2021 09:48

Zmodyfikowana: 26 maj 2021 09:48