Jednostki Pomocnicze

Sołectwa

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy.
2. Sołectwo tworzą mieszkańcy stale zamieszkujący na terytorium jednostki, mając prawo wyborcze w wyborach samorządowych.
3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jej działalność społeczno – gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy

Sołtysi - Gmina Wasilków

 

Sołectwo

 

Sołtys

 

Adres mailowy

Dąbrówki

Tamara

Tyszkiewicz - Winogrodzka

t.tyszkiewicz@soltys.wasilkow.pl

Horodnianka

Dorota Kulesza

d.kulesza@soltys.wasilkow.pl

Jurowce

Robert Rogowski

r.rogowski@soltys.wasilkow.pl

Katrynka

Wiesława Teresa

Gajewska

w.gajewska@soltys.wasilkow.pl

 

Nowodworce

Adam Robert Zawistowski

a.zawistowski@soltys.wasilkow.pl

Rybniki

Jacek

Kolesiński

j.kolesinski@soltys.wasilkow.pl 

Sielachowskie Osowicze

Adam

Borowski

a.borowski@soltys.wasilkow.pl

 

Sochonie

Katarzyna

Dąbrowska

k.dabrowska@soltys.wasilkow.pl

 

Studzianki I

Jolanta

Szymańska

j.szymanska@soltys.wasilkow.pl

Studzianki II

Eugenia Górko

e.gorko@soltys.wasilkow.pl

 

Woroszyły

Jan Woroszyło

 

j.woroszylo@soltys.wasilkow.pl

Wólka

Przedmieście - Wólka

Poduchowna

Daniel

Waszczeniuk

d.waszczeniuk@soltys.wasilkow.pl

 

Dodana: 4 czerwiec 2019 12:16

Zmodyfikowana: 20 czerwiec 2022 10:37