Rozkłady jazdy autobusów dowożących uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023

Rozkłady jazdy autobusów

Od dnia 6 lutego 2023 r. Gmina zapewnia opiekuna we wszystkich poniższych kursach linii W1  (przewoźnik MPJ TRANSPORT).

 

W1

Godzina

odjazdu

Miejscowość

Kurs poranny I

7:28

Dąbrówki Remiza I

7:30

Dąbrówki Nr 29

7:33

Dąbrówki I

7:35

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

(7:41 na ul. Kościelnej (przy SP Nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie),  7:44 na ul. Polnej (przy SP im. Króla Z. Augusta w Wasilkowie)

Kurs poranny II

9:19

Dąbrówki Remiza I

9:21

Dąbrówki Nr 29

9:22

Dąbrówki I

9:23

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

(9:29 na ul. Kościelnej (przy SP Nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie),  na 9:31 na ul. Polnej (przy SP im. Króla Z. Augusta w Wasilkowie)

Kurs poranny III

10:22

Dąbrówki Remiza I

 

10:24

Dąbrówki Nr 29

 

10:25

Dąbrówki I

 

10:26

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

 

(10:32 na ul. Kościelnej (przy SP Nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie) ,  na 10:34 na ul. Polnej (przy SP im. Króla Z. Augusta w Wasilkowie)

 

 

 

Kurs I popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

13:08

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

13:10

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

 

 

Kurs II popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

15:04

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

15:07

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

 

 

Kurs III popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

16:25

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

16:28

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

INFORMACJA

Informuję, iż udostępniony rozkład gminnego autobusu szkolnego AUTOSAN dowożącego uczniów z miejscowości Nowodworce oraz z osiedla Dolina Cisów do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie i Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie jest rozkładem tymczasowym, obowiązującym od dnia 2 września 2022 r. do dnia 20  września 2022 r. – do czasu zakończenia remontu ronda przy ul.  Białostockiej. Po tej dacie rozkład ww. autobusu może ulec korekcie.

 Istnieje możliwość zgłaszania w formie pisemnej do pok. 22 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie lub na adres mailowy i.guziejko@wasilkow.pl, wszelkich propozycji i uwag dotyczących ww. rozkładu jazdy autobusu szkolnego. Sprawę prowadzi Izabela Guziejko tel. 085 7185400 w 033.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego AUTOSAN

obowiązujący w dniu 1 września 2022 r.

Dowóz uczniów z miejscowości Nowodworce i osiedla Dolina Cisów

 

Godzina odjazdu

Miejscowości

Kurs I poranny

7:10

Nowodworce - ul. 3-go Maja/Leśna

 

7:13

Nowodworce - ul. 3-go Maja/rondo

7:14

Nowodworce - ul. Zaciszna/rondo

7:17

Nowodworce - Pętla autobusowa Nowodworce

 

(7:23 na ul. Mickiewicza, 7:25 na ul. Polnej)

Kurs II poranny

7:35

Dolina Cisów – ul. Białostocka, przystanek linii 100 przy blokach

 

(7:42 na ul. Polnej, 7:45 na ul. Mickiewicza)

 

Kurs I  popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dolina Cisów, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

12:30

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

12:35

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

Obowiązuje w dniu  1.09.2022 r.

 

* Kurs poranny i  popołudniowy do miejscowości Sielachowskie, Osowicze, Katrynka, Rybniki, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Woroszyły, Sochonie, Jurowce realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych W3

** Kurs poranny i kursy popołudniowe do miejscowości Dąbrówki realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych W1

 

Dowóz uczniów z miejscowości Nowodworce i osiedla Dolina Cisów

Uczniów dowozi gminny autobus szkolny AUTOSAN

Rozkład jazdy autobusu na rok szkolny 2022/2023 obowiązuje od dnia 2 września 2022 r.

 

 

Godzina odjazdu

Miejscowości

Kurs I poranny

7:10

Nowodworce - ul. 3-go Maja/Leśna

 

7:13

Nowodworce - ul. 3-go Maja/rondo

7:14

Nowodworce - ul. Zaciszna/rondo

7:17

Nowodworce - Pętla autobusowa Nowodworce

 

(7:23 na ul. Mickiewicza 7:25 koniec na ul. Polnej)

Kurs II poranny

7:35

Dolina Cisów – ul. Białostocka,  przystanek linii 100 przy blokach

 

(7:42  na ul. Polnej, 7:45 na ul Mickiewicza)

 

Kurs I ** popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dolina Cisów, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

12:50

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

12:55

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

 

Kurs II */** popołudniowy

 

 

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dolina Cisów

14:50

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

14:55

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

Kurs III  ** popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dolina Cisów, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

16:25

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

16:30

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

Obowiązuje od dnia  2.09.2022 r.

* Kurs poranny i  popołudniowy do miejscowości Sielachowskie, Osowicze, Katrynka, Rybniki, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Woroszyły, Sochonie, Jurowce realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych W3

** Kurs poranny i kursy popołudniowe do miejscowości Dąbrówki realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych W1

Dowóz uczniów z miejscowości Dąbrówki

Uczniów dowozi autobus linii W1 (przewoźnik MPJ TRANSPORT)

Od 1 września 2022 r. dzieci dojeżdżające z MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKI do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie i Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie będą miały zapewniony dowóz wraz z opieką linią W1 (Wasilków –Studzianki (Zapieczki) – Wasilków).

Rozkład jazdy autobusu linii W1 na rok szkolny 2022/2023

 

W1

Godzina

odjazdu

Miejscowość

Kurs poranny

7:35

Dąbrówki Remiza I

 

7:37

Dąbrówki Nr 29

7:38

Dąbrówki I

7:39

Wasilków Os. Dąbrówki I

 

 

(7:45 na ul. Mickiewicza,  na 7:47 na ul. Polnej)

 

 

 

Kurs I popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

13:08

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

13:10

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

 

 

Kurs II popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

15:04

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

15:07

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

 

 

 

Kurs III popołudniowy

Godzina

odjazdu

Dąbrówki

 

16:25

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Polnej przy szkole.

 

16:28

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku zlokalizowanym na ul. Mickiewicza przy szkole.

Dowóz uczniów z miejscowości: Sielachowskie, Osowicze, Katrynka, Rybniki, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Woroszyły, Sochonie, Jurowce

Uczniów dowozi autobus linii W3 (przewoźnik MPJ TRANSPORT)

Rozkład jazdy autobusu linii W3 na rok szkolny 2022/2023

 

W3

Godzina

odjazdu

Miejscowość

Kurs poranny

7:00

Sielachowskie/Osowicze - Na drodze nr 19 Sielachowskie /Osowicze 79/80

 

7:01

Jurowce - Przystanek P 91 DK 8, przy wiadukcie na drodze do  Augustowa

 

7:04

Katrynka - Przystanek P 92 DK 8, zatoka na drodze do Augustowa

 

7:09

Rybniki - Przy zjeździe z krajowej 8 (stary PKS)

 

7:11

Rybniki - Przystanek we wsi

 

7:21

Wólka Przedmieście - Przystanek PKS

7:23

Wólka Poduchowna I - Przystanek PKS

 

7:25

Woroszyły wieś - Przystanek Woroszyły nr 18 

 

7:27

Woroszyły - Przystanek Woroszyły nr 1 

 

7:30

Sochonie Szkoła - Przystanek przy szkole

 

7:32

Sochonie Łan - Stary przystanek PKS  

 

7:33

Jurowce - Przystanek przy torach

 

7:36

Jurowce - Przystanek przy szkole Jurowce szkoła

 

7:42

Wasilków - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Mickiewicza

 

7:46

Wasilków - Szkoła Podstawowa ul. Polna 1/4A

 

 

 

 

Godzina

odjazdu

Miejscowość

Kurs popołudniowy

14:45

Wasilków - Szkoła Podstawowa ul. Polna 1/4A

 

14:50

Wasilków - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Mickiewicza

 

14:54

Jurowce - Przystanek przy torach

 

14:56

Jurowce - Przystanek przy szkole

 

15:00

Sochonie Łan - Stary przystanek PKS  

 

15:02

Sochonie Szkoła - Przystanek przy szkole

 

15:05

Woroszyły - Przystanek Woroszyły nr 1 

 

15:06

Woroszyły wieś - Przystanek Woroszyły nr 18 

 

15:08

Wólka Poduchowna I - Przystanek PKS

 

15:10

Wólka Przedmieście - Przystanek PKS

 

15:20

Rybniki - Przystanek we wsi

 

15:22

Rybniki - Przy zjeździe z krajowej 8 (stary PKS)

 

15:27

Katrynka - Przystanek P 92 DK 8, zatoka na drodze do Augustowa

 

15:30

Sielachowskie/Osowicze  -Na drodze nr 19 – najbliżej tych miejscowości

 

 

 

 

 

Dodana: 18 sierpień 2022 11:21

Zmodyfikowana: 1 luty 2023 13:53

Lista stron