Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty "Harcerska Akcja Zimowa 2022"

Wasilków, dn. 19.01.2022


 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Harcerska Akcja Zimowa 2022" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej ul. Ursynowska 36/38 02-605 Warszawa KRS 0000115148.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 26 stycznia 2021 r. (środa) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 19 styczeń 2022 11:14

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2022 11:15