Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 23 stycznia 2019 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. nr 10 lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

 

Dokumenty związane z procedurą konsultacyjną zamieszczone są poniżej:

  • Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  • Formularz konsultacyjny

Dodana: 16 styczeń 2019 09:14

Zmodyfikowana: 16 styczeń 2019 09:14

Lista stron