Deklaracja dostępności strony www.bip.wasilkow.pl

Nazwa podmiotu: Urząd Miejski w Wasilkowie

Nazwa strony: Deklaracja dostępności serwisu WWW BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

Adres witryny: bip.wasilkow.pl

Data publikacji strony: 26.08.2015 r.

Ostatnia istotna aktualizacja strony: 11.07.2023 r.

 Oświadczenie - status pod względem zgodności

Status: częściowo zgodna (z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej).

Informacja o treściach niedostępnych:

  • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF, DOC nie jest dostępnych cyfrowo w całości;

  • struktura niektórych nagłówków jest błędna;

  • wyszukiwarka nie jest w pełni dostosowana cyfrowo;

  • elementy tekstowe mają zbyt mały kontrast i posiadają zbyt małe odstępy w tekście;

  • gesty punktowe nie działają w wersji mobilnej;

  • brak opcji pomijania powtarzających się bloków;

  • niektóre linki nie posiadają celu;

  • nie każdy element jest dostępny przy pomocy klawiatury;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersja kontrastowa,

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Przygotowanie deklaracji

Data sporządzenia deklaracji: 20.08.2020 r.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 29.02.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny:

1) Ocena dostępności cyfrowej (poziom podstawowy) za pomocą listy kontrolnej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego KPRM, badanie: marzec 2022

2) Test dostępności cyfrowej WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool), badanie: lipiec 2021

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

3) Raport ATFIDE Sp. z o.o. z dostępności cyfrowej, badanie: sierpień 2020

  

Dodana: 22 wrzesień 2020 14:44

Zmodyfikowana: 9 luty 2024 12:45