Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W załączniku poniżej wniosek do pobrania:

Druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla:

  • nieruchomości zamieszkałych,
  • nieruchomości niezamieszkałych,
  • nieruchomości mieszanych
  • oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

 

Dodana: 2 kwiecień 2020 10:54

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2021 14:28