Struktura Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - dane kontaktowe

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sekretarz | Kierownik: Marcin Siedlecki

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 27
tel. (85)7185400 w. 020

Wydział Finansowy

Skarbnik | Kierownik: Joanna Kunikowska

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 19
tel. (85)7185400 w. 030

z-ca kierownika: Edyta Kunda,

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 19
tel. (85)7185400 w.019

Wydział Strategii i Rozwoju

Z-ca Burmistrza | Kierownik: Dominika Jocz-Lenkiewicz

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 18
tel. (85)7185400 w. 013

z-ca kierownika: Adam Radziszewski,

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 15
tel. (85)7185400 w. 027

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik: Piotr Kruszewski
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 26
tel. (85)7185400 w. 043

z-ca kierownika: Beata Grzegorczyk-Andrejczuk

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 6
tel. (85)7185400 w. 026

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Elżbieta Wróblewska
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok.2   
tel. (85)7185400 w. 031

z-ca kierownika: Jolanta Hajduczenia

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 3
tel. (85)7185400 w. 023

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

IOD: Kazimierz Kmita

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej: Robert Daniłowicz

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 11
tel. (85)7185400 w. 025

Wydział Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych

Kierownik: Aneta Kazuczyk

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Polna 1/4A,
tel. (85)7185400 w. 041

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Kierownik: Marta Goralewska

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 10
tel. (85)7185400 w. 037

Radca Prawny

Monika Miklaszewicz / Jakub Ławniczak

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 14
tel. (85)7185400 w. 032