Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - "Podlaska Biesiada Trzeźwości Ocalonych 2022"

Wasilków, 25.07.2022 r.
 

Ogłoszenie


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Podlaska Biesiada Trzeźwości Ocalonych 2022" złożonej w trybie pozakonkursowym przez: Stowarzyszenie Rodzinne „Próg Nadziei”, ul. Nadrzeczna 1, 16-010 Wasilków. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.skowronska(at)wasilkow.pl

Dodana: 25 lipiec 2022 13:13

Zmodyfikowana: 25 lipiec 2022 13:15