Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "LIGA 2023"

Wasilków, 22.03.2022 r.
 

Ogłoszenie


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "LIGA 2023" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Akademia Sportu "Atleta" Wasilków, ul. Gołdapska 8/7, 15-861 Białystok.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do  29 marca 2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl

Dodana: 22 marzec 2023 12:41

Zmodyfikowana: 24 marzec 2023 12:54