Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty "Międzynarodowy Wyścig Rowerowy Wasilków MTB Maraton z cyklu Maratony Kresowe"

Wasilków, 29.03.2022 r.

 

Ogłoszenie

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Międzynarodowy Wyścig Rowerowy Wasilków MTB Maraton z cyklu Maratony Kresowe złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację „Maratony Kresowe” ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Białystok.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 5 kwietnia 2022 r. do godz. 17.00 w formie pisemnej:

    osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
    za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl

Dodana: 29 marzec 2022 14:36

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2023 10:47