Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Zimowe półkolonie jeździecko-łucznicze"

Wasilków, 11.01.2023 r.
 

OgłoszenieZapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Zimowe półkolonie jeździecko-łucznicze" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 18 stycznia 2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

   

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl

Dodana: 11 styczeń 2023 13:58

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2023 14:00