Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2019 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) ogłasza się:

Podstawowa kwota dotacji na 2019 r.

Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Podstawowa kwota dotacji

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

(na marzec 2019)

1

przedszkola

11 662,75 zł

11 564,18 zł

 

Statystyczna liczba uczniów na 2019 r.

Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Statystyczna liczba uczniów

Statystyczna liczba uczniów

(na marzec 2019)

1

przedszkola

257

257

 

Miesięczna stawka dotacji z budżetu Gminy Wasilków na 1 ucznia w przedszkolu niepublicznym, który nie jest uczniem niepełnosprawnym

Stawka dotacji

Zaktualizowana stawka dotacji

(na marzec 2019)

728,92 zł

722,76 zł

 

Miesięczna stawka dotacji z budżetu Gminy Wasilków na 1 ucznia w przedszkolu publicznym, który nie jest uczniem niepełnosprawnym

Stawka dotacji

Zaktualizowana stawka dotacji

(na marzec 2019)

971,90 zł

963,68 zł