IX sesja Rady Seniorów Gminy Wasilków

 

Informuję, że w dniu 21 września 2023 r. o godzinie 12.30

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Wasilkowie

odbędzie się IX Sesja Rady Seniorów Gminy Wasilków.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  5. Opracowanie projektu informatora dla seniorów oraz diagnoza potrzeb seniorów.
  6. Centrum Aktywności Seniorów – informacja o postępie prac.
  7. Organizacja III Wasilkowskiego Dnia Seniora (dyskusja, pomysły, scenariusz).
  8. Sprawy różne.
  9. Zamkniecie obrad sesji.

 

Przewodnicząca

Rady Seniorów Gminy Wasilków

Anna Biegańska

Dodana: 13 październik 2023 09:28

Zmodyfikowana: 13 październik 2023 09:28