Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2020 r

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2020 r

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) ogłasza się:

Podstawowa kwota dotacji na 2020 r.

Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Podstawowa kwota dotacji

1.

przedszkola

12 648,74 zł

Statystyczna liczba uczniów na 2020 r.

Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Statystyczna liczba uczniów

1.

przedszkola

255

Miesięczna stawka dotacji z budżetu Gminy Wasilków na 1 ucznia w przedszkolu niepublicznym, który nie jest uczniem niepełnosprawnym

Stawka dotacji

790,55 zł

Miesięczna stawka dotacji z budżetu Gminy Wasilków na 1 ucznia w przedszkolu publicznym, który nie jest uczniem niepełnosprawnym

Stawka dotacji

1 054,06 zł

Dodana: 21 styczeń 2020 13:49

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2020 13:49