Prawne podstawy działania

STATUT GMINY WASILKÓW (ujednolicony)

UCHWAŁA NR XLVII/419/18 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wasilków

(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3544 z dn. 3 września 2018 r.) 

Uchwała Nr XXXVI/294/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie Statutu Gminy Wasilków

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2017.3689  z dn. 05.10.2017 r.)