Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi na rok 2024


Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania uwag do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 30 października 2023 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl na formularzu dostępnym w załączeniu.

Dodana: 20 październik 2023 13:16

Zmodyfikowana: 23 październik 2023 13:17