Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/299/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wasilków

Dodana: 14 czerwiec 2022 13:27

Zmodyfikowana: 14 czerwiec 2022 13:27