Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Wakacyjne obozy jeździecko-łucznicze dzieci i młodzieży" 2023

Wasilków, dn. 21.06.2023

 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Wakacyjne obozy jeździecko-łucznicze dzieci i młodzieży" złożonej złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 28 czerwca 2023 r. (środa) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 21 czerwiec 2023 13:19

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2023 13:21