Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Letnie wakacyjne obozy jeździecko-łucznicze"

Wasilków, dn. 14.06.2024

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Letnie wakacyjne obozy jeździecko-łucznicze" złożonej przez Fundacja Instytut Łucznictwa Konnego, ul. Nadawki 23, 16-010 Wasilków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 21 czerwca 2023 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 14 czerwiec 2024 12:43

Zmodyfikowana: 14 czerwiec 2024 12:58