Stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Wasilków

Burmistrz Wasilkowa zaprasza do składania wniosków o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Wasilków

Stypendium może być przyznawane uczniom klas V-VIII szkół podstawowych, którzy uczęszczają do szkół podstawowych terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach:

  • naukowe;

  • sportowe;

  • artystyczne.

Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendia czyli od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego można składać w terminie od 1 września do 15 września 2023 r. na formularzu zamieszczonym poniżej.

Dodana: 19 lipiec 2019 08:31

Zmodyfikowana: 27 czerwiec 2023 14:37