VII sesja Rady Seniorów Gminy Wasilków

 

Informuję, że w dniu 18 maja 2023 r. o godzinie 12:30

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Wasilkowie

odbędzie się VII Sesja Rady Seniorów Gminy Wasilków.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  5. Wnioskowanie o wprowadzenie w budżecie obywatelskim projektu dedykowanego dla seniorów.
  6. Utworzenie „Skrzynki uwag i wniosków Seniorów”.
  7. Profilaktyka i promocja zdrowia Seniorów.
  8. Informacja ze spotkania Rad Seniorów w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamkniecie obrad sesji.

 

Przewodnicząca

Rady Seniorów Gminy Wasilków

Anna Biegańska

Dodana: 16 maj 2023 15:09

Zmodyfikowana: 16 maj 2023 15:09