Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Harcerska akcja Letnia 2022 - harcerze"Wasilków, dn. 13.06.2022


 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

 Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Harcerska akcja letnia" złożonej przez Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

    osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
    za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 13 czerwiec 2022 12:17

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2023 10:10