Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie nagród sportowych

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

Projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać na formularzu konsultacyjnym załączonym poniżej w terminie do 6 października 2022 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria(at)wasilkow.pl

Dodana: 15 wrzesień 2022 15:19

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2022 12:28

Lista stron