Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS w Wasilkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/10 Rady Miejskiej  w Wasilkowie z dnia 30.12.2010 r. w sprawie określania sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego poddaje się konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie można wnosić pisemnie opinie na temat załączonej uchwały.

Dodana: 14 styczeń 2022 12:19

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2022 12:19