Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Polska się dowie o Wasilkowie 2022"


Wasilków, 24.05.2022 r.
 

Ogłoszenie


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Polska się dowie o Wasilkowie" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, ul. Traugutta 18, 15-145 Białystok.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 31 maja 2022 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl

Dodana: 25 maj 2022 15:12

Zmodyfikowana: 25 maj 2022 15:12