Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2019 roku

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2019 roku

 

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 08 lutego 2019 r. do godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pok. 10 lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wasilkow.pl

Dodana: 31 styczeń 2019 15:54

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2019 15:54

Lista stron