Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty FAS "Atleta" Wasilków - łączy nas sportWasilków, 26.10.2022 r.
 

 

Ogłoszenie


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: FAS "Atleta" Wasilków - łączy nas sport złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Akademia Sportu "Atleta" Wasilków, ul. Gołdapska 8/7, 15-861 Białystok.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 2 listopada do godz. 15.30 w formie pisemnej:

    osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
    za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl

Dodana: 26 październik 2022 14:58

Zmodyfikowana: 26 październik 2022 14:58