Czyste Powietrze

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Czyste_powietrze_1.png

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Wasilków  wnioskowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Wasilków.

Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7 i jest czynny:

od poniedziałku do piątku – w godz. 09:00 – 12:00 w pokoju nr. 10  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny – zatem prosimy osoby, które chcą skorzystać z konsultacji o kontakt telefoniczny – tel. 85 71 85 400 wew. 040

Na szczegółowe konsultacje, mające na celu pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • dane właściciela nieruchomości  i współwłaścicieli (o ile występują) m. in.: pesel, nr telefonu, adres zamieszkania;
 • dowód osobisty Wnioskodawcy – w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania;
 • nr księgi wieczystej oraz nr działki, na której znajduje się budynek;
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy;
 • powierzchnia całkowita budynku;
 • akt własności lokalu lub budynku;
 • dochód wnioskodawcy wraz z wskazaniem podstawy;
 • zakres planowanej inwestycji;
 • powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku);
 • powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie);
 • powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę).

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Portal Beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.

Czyste Powietrze.JPG

O programie

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Kto może skorzystać z dofinansowania ?

Program „Czyste Powietrze” adresowany jest do osób fizycznych będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program przewiduje dofinansowanie na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

 czyste pow 1.JPG

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie w Gminie Wasilków  - 443

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w Gminie Wasilków – 259

Sumarycznie wypłacona kwota dotacji – 4 410 887 zł

Dodana: 11 październik 2022 10:24

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2023 10:44