Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej połączonego z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2024 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej

połączonego z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2024 r.


Informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, realizatorami zadania w 2024 roku będą:

1. Klub Sportowy "Wasilków" - zadanie pt. "SPORT – DOBRY WYBÓR" - dotacja w wysokości 330.000,00 zł
2. Klub Sportowy "Studzianki" - zadanie pt. "Studzianki - sport i rekreacja etap VII" - dotacja w wysokości 29.000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „SET” Wasilków - zadanie pt. "Żyj z siatkówką zdrowo - na sportowo" - dotacja w wysokości 32.000,00 zł
4. Kyokushin Team Wasilków - zadanie pt. "Karate to najlepszy wybór" - dotacja w wysokości 40.000,00 zł
5. Klub Sportowy Gwardia Białystok - zadanie pt. "Pasja pozwala nam trzeźwo patrzeć w przyszłość - Wasilków 2024" - dotacja w wysokości 7.000,00 zł
6. Fundacja Akademia Sportu "ATLETA" Wasilków - zadanie pt. "Akademia Sportu ATLETA 2024" - dotacja w wysokości 6.000 zł


Uzasadnienie

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej połączonego z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2024 r. wpłynęło siedem ofert, z czego pięć z nich spełniło wymogi formalne, jedna z siedmiu ofert nie została poddana ocenie merytorycznej ze względu nie spełnienie wymagań formalnych.

W wyniku oceny merytorycznej Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferenci posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do realizacji ww. zadania.

 

Burmistrz Wasilkowa,

Adrian Łuckiewicz

Dodana: 24 styczeń 2024 12:49

Zmodyfikowana: 26 luty 2024 13:59