Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Obóz harcerski w Łazach"

Wasilków, dn. 23.06.2023


 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Obóz harcerski w Łazach" złożonej przez ZHP Chorągiew Białostocka, KRS 0000271846, ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 30 czerwca 2023 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:
  

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 26 czerwiec 2023 13:52

Zmodyfikowana: 26 czerwiec 2023 13:53