Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty "Ferie zimowe konno-łucznicze"

Wasilków, dn. 17.01.2022

 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Ferie zimowe konno-łucznicze" złożonej złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

   

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 17 styczeń 2022 15:24

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2022 14:26