Wniosek o dowód osobisty

 

Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty

 

e-Dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.

Z e-Dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych.
Dodatkowo
e-Dowód możesz zawiesić, jeśli go gdzieś zagubisz. I cofnąć jego zawieszenie — gdy go już odnajdziesz.

Więcej informacji znajdziesz na stronie ministerstwa spraw wewnętrznych: e-Dowód lub skrótowo również poniżej.

e-Dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną oraz innymi podmiotami akceptującymi taką komunikację.

 

e-Dowód pozwala między innymi:

 • zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,

 • elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,

 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,

 • korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach

      

Poniżej podstawowe usługi dotyczące dowodu osobistego. Podane linki przekierowują do rządowej strony: www.obywatel.gov.pl. Postępując zgodnie z wskazówkami na ww. stronie można złożyć wniosek elektronicznie za pomocą sieci Internet. Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli chcesz złożyć wniosek elektroniczny o dowód osobisty — potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Jak uzyskać profil zaufany.

Chcesz wyrobić dowód osobisty? Na początku sprawdź jak powinno wyglądać zdjęcie.

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? Zbliżają się twoje 18-te urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosek o dowód możesz złożyć także przez internet. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Chcesz wyjechać z dzieckiem za granicę na przykład do innego państwa Unii Europejskiej? Wyrób dla dziecka dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, gdy chcesz podróżować po krajach strefy Schengen.

Nowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Klikając w link powyżej dowiesz się, jak możesz sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

Poniżej alfabetycznie wypisane są wszystkie usługi online dotyczące dowodu osobistego:

 

Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Sprawdź, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony

 

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

Uzyskaj dowód osobisty

Uzyskaj zaświadczenie o swoich danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych

 

Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu dziecka lub innej osoby

Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego e-dowodu

Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) - unieważnij dowód

Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie swoich danych osobowych (kradzież tożsamości) - unieważnij dowód

Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby - unieważnij dowód

Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego - unieważnij dowód

 

Dowód osobisty – informacje


Dowód osobisty to dokument:

 • stwierdzający tożsamość osoby

 • poświadczający obywatelstwo polskie

 • uprawniający do przekraczania granic państw:

a) członkowskich Unii Europejskiej,

b) wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej (np. Islandia, Norwegia i Liechtenstein),

c) niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Źródło: https://obywatel.gov.pl

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie zapraszamy, po wczęsniejszym umówieniu się z :

 • dokumentem podróży (na przykład paszport) lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość — w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo.

Kontakt do Ewidencji Ludności i Urząd Stanu Cywilnego:


Jolanta Hajduczenia, Elżbieta Wróblewska
Urząd Miejski w Wasilkowie, ul Białostocka 7, pok. 2 i pok. 1
tel. (085)71-85-400 w. 023, w. 031

Jakie dane zawiera dowód osobisty, w tym e-Dowód:

Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku (e-dowód)

W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat:

 • imię lub imiona i nazwisko,

 • nazwisko rodowe,

 • imiona swoich rodziców,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • płeć,

 • zdjęcie,

 • numer PESEL,

 • obywatelstwo.

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

 • jego seria i numer,

 • data wydania,

 • data ważności,

 • kto go wydał,

 • numer CAN.

CAN — numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach:

 • powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),

 • certyfikaty, które pozwalają:

  • uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP,

  • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym,

  • potwierdzić swoją obecność,

 • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,

 • aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa.

Szczegółowe informacje o certyfikatach znajdziesz w sekcji Certyfikaty w e-Dowodzie.

Certyfikaty w e-Dowodzie

Są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód. Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować.

Są 4 certyfikaty:

 • certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online
  Ma go tylko osoba, która:

  • skończyła 13 lat lub

  • jest częściowo ubezwłasnowolniona.

  By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

 • certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym

Podpis osobisty — zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w
e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.
Może mieć go osoba:

 • pełnoletnia,

 • która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.

 • certyfikat potwierdzania obecności

Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie.
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.

 • certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie.
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.

Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą kodu PUK, dowiesz się na stronie edowod.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też politykę świadczenia usług. Zapoznaj się z nią, by prawidłowo korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.

Jaki jest wzór dowodu:

e-Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku:

 

Przód (awers) dowodu osobistego wydawanego po 4 marca 2019 roku.
Tył (rewers) dowodu osobistego wydawanego po 4 marca 2019 roku.
Dowód wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku:

Dowód wydany od 24 marca 2009 do 28 lutego 2015 roku:

Przód (awers) dowodu osobistego wydawanego od 24 marca 2009 do 28 lutego 2015 roku.
Tył (rewers) dowodu osobistego wydawanego od 24 marca 2009 do 28 lutego 2015 roku.

Dodana: 28 luty 2018 09:04

Zmodyfikowana: 5 maj 2021 13:01