Informacja o kontrolach w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie i jednostkach organizacyjnych przez organy zewnętrzne w 2021 r.

Lp. Jednostka kontrolująca  Termin kontroli Przedmiot kontroli

1.                

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku                  

   05.02.2021 r.                              Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                      

2.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

22.06.2021 r. Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne

3.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 22.06.2021 r. Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne

4.

Archiwum Państwowe

w Białymstoku

18-19.10.2021 r.

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

5.

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku 

22-24.11.2021 r.

Realizacja przez gminę zadań własnych oraz zadań zleconych przez administrację rządową

6. 

Kontrola w zakresie zgodności pracy szkoły z arkuszem organizacji

23-24.09.2021

Zgodność pracy szkoły z arkuszem organizacji, zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

Dodana: 21 kwiecień 2021 13:59

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2022 14:53