Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Harcerska Akcja Zimowa 2023"

Wasilków, dn. 24.01.2023


 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Harcerska akcja zimowa 2023" złożonej przez Okręg Kujawsko-Pomorski ZHR, ul. Terasy 2, 85-053 Bydgoszcz.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 31 stycznia 2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 24 styczeń 2023 14:10

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2023 14:18