Osoby pełniące kierownicze stanowiska

Osoby pełniące kierownicze stanowiska w Gminie Wasilków:

Urząd Miejski w Wasilkowie

Burmistrz WasilkowaAdrian Łuckiewicz

Zastępca Burmistrza: Dominika Jocz-Lenkiewicz

Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich: Marcin Siedlecki 

Skarbnik / Kierownik Wydziału Finansów: Joanna Kunikowska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Elżbieta Wróblewska

Kierownik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: Piotr Kruszewski

Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych: Aneta Kazuczyk

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej: Robert Daniłowicz

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Anna Trochim-Sidorkiewicz

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie: Iwona Mocniak

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie: Elżbieta Kisło

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury: Karol Świetlicki

Dyrektor Przedszkola "Słoneczne" w Wasilkowie: Joanna Beata Broniszewska-Hyży

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie: Anna Ewa Fidurska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach: Dorota Szewko

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie: Lucyna Dorota Bejm