Osoby pełniące kierownicze stanowiska

Osoby pełniące kierownicze stanowiska w Gminie Wasilków:

Burmistrz WasilkowaAdrian Łuckiewicz

Zastępca Burmistrza: Dominika Jocz

Sekretarz: Zbigniew Tochwin

Skarbnik: Joanna Kunikowska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Jolanta Hajduczenia

Kierownik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: Piotr Kruszewski

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Anna Trochim-Sidorkiewicz

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie: Iwona Mocniak

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie: Elżbieta Kisło

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury: Karol Świetlicki

Dyrektor Przedszkola "Słoneczne" w Wasilkowie: Joanna Beata Broniszewska-Hyży

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie: Anna Ewa Fidurska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach: p.o. Dorota Szewko

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie: Lucyna Dorota Bejm