System powiadamiania SMS

      Burmistrz Wasilkowa informuje, że został wprowadzony sms-owy system informowania mieszkańców Gminy Wasilków o: terminie zapłaty podatków i opłat oraz ewentualnych zaległościach powstałych w wyniku ich nieopłacenia.

     Przewiduje się 7-dniowy termin do uregulowania należności po otrzymaniu wiadomości sms. Jeżeli zobowiązany wpłaci zaległość we wskazanym czasie, uniknie tym samym otrzymania upomnienia i poniesienia kosztów z tym związanych.

Druk oświadczenia do wypełnienia można pobrać:

- we wszystkich wydziałach Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

- w Biurze Obsługi Interesanta,

Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7; 16-010 Wasilków, w godzinach pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 9.00 – 17.00, przesłać pocztą (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

 

Uwaga: oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane.

ZAPRASZAMY

Dodana: 10 lipiec 2019 14:21

Zmodyfikowana: 17 listopad 2020 17:01