Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Festyn profilaktyczny - Rodzina to siła


Wasilków, 29.04.2024 r.
 

 

OgłoszenieZapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Festyn profilaktyczny - Rodzina to siła" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Inny Świat Rodziny, ul. Zgoda 11c3, 15-160 Białystok.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 06 maja 2024 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

    osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
    za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl

Dodana: 29 kwiecień 2024 12:30

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2024 15:32