Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wasilków przez podmioty inne niż Gmina Wasilków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Dodana: 22 marzec 2023 08:15

Zmodyfikowana: 22 marzec 2023 08:15