Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Gem, set, mecz - edycja II"


Wasilków, 30.06.2023 r.
 

Ogłoszenie


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Gem, set, mecz - tenisowy Wasilków - edycja II" złożonej w trybie pozakonkursowym przez Klub Sportowy Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 lipca 2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl

Dodana: 30 czerwiec 2023 09:57

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2023 10:11