Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Nasze dziedzictwo"

Wasilków, dn. 22.06.2023


 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Nasze dziedzictwo" złożonej przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach”, Dąbrówki, ul. Wesoła, 16-010 Wasilków.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 29 czerwca 2021 r. (czwartek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:
  

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 26 czerwiec 2023 13:34

Zmodyfikowana: 26 czerwiec 2023 13:34