Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wiat na terenie gminy Wasilków

Zamawiający

Gmina Wasilków z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7

Tel. 85 71 85 400

Adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.wasilkow.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 9.00-17.00, środa-piątek 7.30-15.30.

 

 

Termin złożenia oferty – 22.04.2022 roku do godz. 10:00

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym:

1.1   w formie papierowej w Biurze obsługi interesanta – parter, a jeśli ten byłby w danym dniu nieczynny, w pokoju nr 14 (Sekretariacie) – 1 piętro Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy
ul. Białostocka 7, 16-010, osobiście, lub  za pośrednictwem posłańca.

1.2  w formie elektronicznej na adres mailowy e-mail: kancelaria@wasilkow.pl

Termin związania oferta – 30 dni.

Termin realizacji zadania – 30.09.2022 roku

Dodana: 13 kwiecień 2022 11:53

Zmodyfikowana: 25 kwiecień 2022 14:03