Sesje Rady Miejskiej 2024-2029

 

Sesje Rady Miejskiej

 

Rada Miejska w Wasilkowie (RM) - kadencja IX (2024-2029)

Imię i nazwisko Funkcja E-mail Komisja*
  Janusz Kozłowski

  Przewodniczący RM
  dyżury: wtorki 16:30-17.00

Kontakt rada
 •   Ładu Przestrzennego
  Andrzej Augustynowicz   Wiceprzewodniczący RM a.augustynowicz.png
 •   Ładu Przestrzennego
  Monika Targońska-Dakowicz   Wiceprzewodnicząca RM m.dakowicz1.png   
 •   Ładu Przestrzennego
 •   Oświaty
  Łukasz Marcin Bojanowski

  Przewodniczący
  Komisji Skarg

l.bojanowski.png
 •   Skarg
  Tomasz Jacek Halicki   Radny t.halicki.png
 •   Oświaty
  Marek Ignatowski

  Przewodniczący
  Komisji Ładu

m.ignatowski.png   
 •   Skarg
 •   Ładu Przestrzennego
  Jacek Kolesiński

  Wiceprzewodniczący
  Komisji Skarg

j.kolesinski.png   
 •   Skarg
 •   Ładu Przestrzennego
  Agnieszka Krzymowska

  Wiceprzewodnicząca
  Komisji Rewizyjnej

a.krzymowska.png
 •   Rewizyjna
 •   Skarg
 •   Oświaty
  Robert Lewkowicz   Radny r.lewkowicz.png
 •   Skarg
  Justyna Nurkowska

  Wiceprzewodnicząca
  Komisji Oświaty

j.nurkowska.png
 •   Ładu Przestrzennego
 •   Oświaty
  Michał Puchlik   Radny m.puchlik.png
 •   Ładu Przestrzennego
 •   Oświaty
  Paulina Radziwońska

  Przewodnicząca
  Komisji Rewizyjnej

p.radziwonska.png
 •   Rewizyjna
 •   Ładu Przestrzennego
 •   Oświaty
  Tadeusz Suchocki

  Wiceprzewodniczący
  Komisji Ładu

t.suchocki.png
 •   Ładu Przestrzennego
 •   Skarg
  Magdalena Szubzda   Radna m.szubzda.png
 •   Rewizyjna
 •   Oświaty
  Ewa Wysocka

  Przewodnicząca
  Komisji Oświaty

e.wysocka.png
 •   Rewizyjna
 •   Oświaty

*Pełne nazwy komisji Rady Miejskiej w Wasilkowie:
Komisja Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja Rewizyjna

Dodana: 9 maj 2024 08:24

Zmodyfikowana: 22 maj 2024 15:03