Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w Gminie Wasilków w 2023 r.

Wasilków, 20 grudnia 2022 r.

 

BURMISTRZ WASILKOWA

ogłasza konkurs dotacyjny na realizację zadań Gminy Wasilków

z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej połączony z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2023 roku
Konkurs obejmuje następujące zadanie:

Organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2023 roku (wartość zadania 450 000,00 zł na wszystkie oferty).

Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy „WITKAC” oraz w wersji papierowej złożonej w zamkniętej kopercie zaopatrzonej napisem: „Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2023 r. do godz. 17.00.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: wasilkow.pl, bip.wasilkow.pl, na platformie witkac.pl oraz w siedzibie Zamawiającego (Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. 10 ).

Dodana: 20 grudzień 2022 14:12

Zmodyfikowana: 20 grudzień 2022 14:12