Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w 2021 roku

BURMISTRZ WASILKOWA

ogłasza konkurs dotacyjny na realizację zadań Gminy Wasilków w 2021 roku


określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
Konkurs obejmuje następujące zadanie:

1. Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych (wartość zadania 350 000,00 zł na wszystkie oferty).


Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy „WITKAC” oraz w wersji papierowej złożonej w zamkniętej kopercie zaopatrzonej napisem: „Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2020 roku” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2020 r. do godz. 15.30.


Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: wasilkow.pl, bip.wasilkow.pl, na platformie witkac.pl oraz w siedzibie Zamawiającego (Wasilków, ul. Białostocka 7, pok. 10 ).

Dodana: 4 grudzień 2020 13:41

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2020 13:28

Lista stron