Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Gminny Turniej Siatkówki Plażowej

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Gminny Turniej Siatkówki Plażowej złożonej w trybie pozakonkursowym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sochoniach ul. Cicha 25, 16-010 Sochonie, rejestr ARiMR, numer koła: 2002130003

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 07 maja 2019 r. do godz. 17.00 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl

                                                                                             

Dodana: 30 kwiecień 2019 15:43

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2019 15:43