Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Opokowa morska przygoda"


Wasilków, dn. 15.05.2023Ogłoszenie o możliwości składania uwag do ofertyZapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Opokowa morska przygoda" złożonej przez Stowarzyszenie „Opoka”, ul. Kościelna 40, 16-010 Wasilków.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 22 maja 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 15 maj 2023 15:20

Zmodyfikowana: 27 maj 2023 15:24