Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Polska się dowie o Wasilkowie

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Polska się dowie o Wasilkowie złożonej w trybie pozakonkursowym przez Polski Związek Wędkarski w Białymstoku ul. Jurowiecka 33, 15-101 Białystok, KRS: 0000045169

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 28 stycznia 2019 r. do godz. 9.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl .

                                                                                             

Dodana: 21 styczeń 2019 12:35

Zmodyfikowana: 18 luty 2019 11:23